Rozwiązania Fortinet

Fortinet jest dostawcą ultrawydajnych rozwiązań zabezpieczających sieci komputerowe, realizujących zarówno ochronę jak i kontrolę infrastruktury informatycznej.
Wiodącym produktem firmy Fortinet jest wielofunkcyjna platforma zabezpieczeń klasy UTM - FortiGate.
Po za FortiGate, Fortinet oferuje bogaty wybór innych rozwiązań zabezpieczeń gwarantujących maksymalną ochronę wszystkich obszarów sieci:

 • FortiADC (Kontroler dostarczania aplikacji), jest narzędziem, które pozwala zwiększyć  skalowalność, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji bez względu na to czy dana aplikacja jest dostępna lokalnie czy jest dostępna w chmurze. Zadaniem kontrolera dostarczania aplikacji jest zarówno optymalizacja wydajności i dostępności aplikacji, jak i zabezpieczenie aplikacji przy pomocy wbudowanych w system operacyjny narzędzi zabezpieczających, ale też dzięki ścisłej integracji z Fortinet Security Fabric,
 • FortiAnalyzer (Analiza logów), jest narzędziem, które stanowi podstawę Fortinet Security Fabric, scentralizowane rejestrowanie i analizę.  Zastosowanie analizatora logów pozwala skutecznej zarządzać bezpieczeństwem, automatyzować procesy bezpieczeństwa i szybko reagować na zagrożenia,
 • FortiAP (Ochrona sieci bezprzewodowej), jest rozwiązaniem, które zapewnia bezpieczny dostęp bezprzewodowy dla sieci LAN. Wysoki poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych zapewniany przez narzędzie FortiAP ponieważ posiada wbudowaną  funkcję Secure Networking. Rozwiązanie FortiAP jest ściśle integrowane się z Fortinet Security Fabric, oferując wbudowane zabezpieczenia w sieci i zautomatyzowane reagowanie na zagrożenia. Zastosowanie rozwiązania FortiAP pozwala w łatwy sposób zarządzać siecią bezprzewodową i zabezpieczeniami za pomocą jednej konsoli, aby zminimalizować czas administrowania,
 • FortiAuthenticator (Uwierzytelnianie dwuskładnikowe), jest to procedura dwuskładnikowego uwierzytelnienia, która pozwala stworzyć skuteczną politykę bezpieczeństwa sieci w każdej firmie. Stworzenie skutecznych mechanizmów  wzmacniających bezpieczeństwo, ma na celu zapewnić, że tylko właściwa osoba we właściwym czasie może uzyskać dostęp do wrażliwych sieci i danych,
 • FortiClient (Bezpieczeństwo końcówek),
 • FortiDDoS (Ochrona przed atakami DDoS), jest to narzędzie wbudowane, specjalnie zaprojektowane, którego zadaniem jest ochrona firm przed zakłóceniami spowodowanymi atakami, które zalewają  atakowany cel pakietami i wyczerpują zasoby, powodując, że sieć, aplikacje lub usługi są niedostępne dla normalnego ruchu. Bez konieczności interwencji użytkownika FortiDDoS automatycznie wykrywa i zatrzymuje wiele jednoczesnych ataków o dowolnej wielkości, zanim usługi ulegną awarii,
 • FortiMail (Ochrona poczty e-mail), jest narzędziem wykorzystywanym do ochrony firm przed licznymi zagrożeniami, które mogą dotknąć pocztę e-mail, takich jak phishing, ransomware, zero-day i ataki biznesowe e-mail (BEC). FortiMail jest rozwiązaniem wykorzystującym usługi bezpieczeństwa FortiGuard, które oparte są na sztucznej inteligencji opracowane przez FortiGuard Labs, co zapewnia najnowocześniejszą technologię bezpieczeństwa służącą do zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia oparte na wiadomościach e-mail w czasie rzeczywistym,
 • FortiSandbox (Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami),
 • FortiSwitch (Przełączniki sieciowe), (Przełączniki sieciowe) – są to urządzenie, którym głównym zadaniem jest równoważenie obsługi aplikacji i urządzeń o znaczeniu krytycznym przy jednoczesnym ich zabezpieczaniu. Przełączniki sieciowe firmy Fortinet zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa w sieci Etherne co jest niezwykle ważne w każdej firmie. Dzięki zintegrowaniu zarządzania przełącznikami Ethernet z wdrożeniem FortiGate za pośrednictwem FortiLink, porty przełączników są konfigurowane i zabezpieczane za pomocą zaledwie kilku kliknięć,
 • FortiToken (Token do uwierzytelniania dwuskładnikowego),
 • FortiWeb (Firewall aplikacji webowych). jest narzędziem, które znajduje zastosowanie do chrony aplikacji internetowych oraz interfejsów API zarówno przed zagrożeniami OWASP, atakami DDoS jak i atakami złośliwych botów. Narzędzie to wykorzystuje  zaawansowane funkcje, które bazują na uczeniu maszynowym. Podstawowym zadaniem tych funkcji jest zwiększenie bezpieczeństwa a co się z tym wiąże   zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Funkcje wykorzystywane w tym narzędziu  mają za zadanie  wykrywanie anomalii, wykrywanie i ochronę interfejsów API, ograniczanie ataków botów i zaawansowaną analizę zagrożeń w celu identyfikowania najbardziej krytycznych zagrożeń we wszystkich chronionych aplikacjach.
Fortinet

Kontakt

ISS IT SECURITY SYSTEM s.c.
Adres: ul. Warszawska 40/2a,
40-008 Katowice, śląskie

Telefon: +48 609 610 698
Email: ilona@iss-it.com

Współpraca

Mapa Dojazdu

Copyright © 2024, ISS IT Security System